-
 
 
Algemene voorwaarden Fourage


Florestein Fourage en Transport BV hanteert de onderstaande voorwaarden. Op uw verzoek zenden wij u een exemplaar toe.

Florestein Fourage en Transport BV hanteert een betalingstermijn van 8 dagen na facturering , tenzij anders is overeengekomen.
Reclames dient u kenbaar te maken binnen 2 werkdagen na levering.
Op alle goederen wordt btw geheven, met uitzondering van statiegeldpallets.

Statiegeldpallets worden doorberekend, indien van toepassing.
Prijswijzigingen t.g.v. marktomstandigheden zijn te allen tijde voorbehouden.

Fourage :    *  Hisfa algemene voorwaarden

 
Algemene voorwaarden Transport

Onze transporttarieven zijn in Euro en gelden vanaf geladen één laadadres tot aankomst één losadres.
Exclusief evt. bijkomende kosten voor douane technische afwikkeling, fytosanitaire afwikkeling, BTW, invoerrechten, en wachttijden.

Offertes zijn op basis van ongevaarlijke goederen en geldig tot 1 maand na afgifte.  Annuleringen van transportopdrachten binnen één werkdag voor de geplande laaddag kunnen conform CMR-voorwaarden belast worden met 70% van de vooraf overeengekomen vrachtprijs.

Betalingen dienen te geschieden binnen 8 dagen netto, door het accepteren van de offerte verklaart u akkoord te zijn met deze betalingstermijn van maximaal 8 dagen.


Transport :  *  AVC voorwaarden Nederlands

                   *  CMR voorwaarden Nederlands

 
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. Deze gegevens worden absoluut niet aan derden verkocht of anderszins verstrekt.